Het huidige terrein

Na het blootleggen van de fundaties in 1934 werd het terrein weidegrond.
In 1992  kocht de voormalige gemeente Wouw het terrein en liet een archeologisch  vooronderzoek uitvoeren. Helaas werd het echte onderzoek om financiŽle redenen niet  uitgevoerd.
 
In 1996 besloot de voormalige gemeente Wouw tot herinrichting van het terrein. 
Helaas geschiedde dit zonder de noodzakelijke archeologische onderzoeken. 
Hierdoor  heeft de inrichting toen plaatsgevonden op de verkeerde basis.
Onderdelen die  beschermd moesten worden, zijn dit niet en bewerkingen op en aan het terrein vonden  plaats daar waar het, naar het nu blijkt, niet had mogen gebeuren.
 
Buiten dat het op dit moment een aantrekkelijk groenelement is,
is de beleving van de  cultuurhistorie minimaal.
De lage bosschages geven de contouren aan van de muren  die in 1934 zijn blootgelegd.
Copyright: Stichting Kasteel van Wouw