Activiteiten

 

Rondleidingen Kasteelweide Wouw

 

Rondleidingen Kasteelterrein Wouw.

Elke zaterdag om half elf start er een rondleiding vanaf de Casteelse Dreef
aan de zijde van de Waterstraat. Hier worden de bezoekers ontvangen door een gids die het nodige zal vertellen over de historie van de fortificatie,
de funderingen die zijn blootgelegd en de plannen voor de toekomst.

Tijdens de wandeling komen de bezoekers langs de veertig meter
brede buitengracht, de vier meter hoge wallen en op het binnenterrein bij de oude burcht met de binnengracht.

Wie deel wil nemen kan zich aanmelden via rondleiding@kasteelvanwouw.nl
waarbij dan wel geldt dat er maximaal 25 personen mee kunnen.
Van de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de stichting, zodat er herstelwerkzaamheden aan de funderingen gedaan kunnen worden

Groepen kunnen op andere dagen een afspraak maken via bovenstaand mailadres.

Het terrein is met stevig schoeisel weer goed te bereiken.


toren


Copyright: Stichting Kasteel van Wouw