De Ondergang

 
Al tijdens de tweede helft van de Tachtigjarige Oorlog verliest het kasteel
haar functie als de omwalling met hoektorens wordt afgebroken. Beroofd van die versterkingen heeft het kasteel geen militaire waarde meer en verliest  daardoor steeds meer haar glorie.

Ruine 1739.jpgDe stenen restanten en ru´nes moeten veel indruk  gemaakt hebben en werden door de eeuwen heen door diverse kunstenaars vastgelegd middels etsen en tekeningen en zelfs een schilderij.

Tot begin van de negentiende eeuw staan er op het terrein nog de woontoren (achterpoort) en de boerderij. Deze  woontoren wordt in de Franse tijd gesloopt. De boerderij genaamd ‘Het Kasteel’ blijft in functie tot in 1910 aan de Waterstraat een nieuwe boerderij gebouwd wordt.                                           
Fokke na 1747.jpgIn  1911  sloopt de eigenaar van het terrein de laatste gebouwen. De allerlaatste  bovengrondse resten verdwijnen in 1934 in het kader van gesubsidieerde  werkverschaffing.
Het terrein maakt nu deel uit van een ecologische zone en is een archeologisch beschermd gebied. De inrichting gaf tot 2016 enigszins de contouren van de waterburcht weer. Vanaf 2016 wordt er onderzoek gedaan met de bedoeling om het terrein in de toekomst het verhaal te laten vertellen van het Wouwse kasteel.

                                        schopstelen zeer diep kruiwagen.jpg


Copyright: Stichting Kasteel van Wouw