De Bewoners

Het kasteel was op de eerste plaats een onderkomen voor de heer.
De heer had een  aantal bedienden en adviseurs die met hem overal naar toe reisden.
Voor het beheer  van het kasteel had de heer mensen op locatie in dienst.
Zo was er een kastelein, een  portier en een rentmeester.
Deze personen regelden het dagelijks leven op het kasteel  en de domeinen.
Voor het fysiek uitvoeren van de diverse werkzaamheden waren  verschillende personen in dienst.
Zo worden in de archieven o.a. keukenpersoneel,  (stal)knechten, een kapelaan, valkeniers,  hoendervanger
en bottelaar voor de  brouwerij van de heer genoemd.

Naast woning was het kasteel ook een militair object. 
In de beginperiode, toen het kasteel voor de aanvallers een onneembaar obstakel was,  werd de verdediging grotendeels door het in dienst zijnde personeel en de bewoners  van de omliggende domeinen verzorgd.
Met een kleine bezettingsmacht in het kasteel  was men in staat een relatief grote aanvallende overmacht tegen te houden.
Met name  in de Tachtigjarige Oorlog zijn in Wouw legers gevestigd afkomstig uit diverse landen. 
Zo treffen we Spaanse, Franse, Waalse en Duitse troepen aan.

Copyright: Stichting Kasteel van Wouw