Historie van de Stichting

Wie over Wouw praat, ontkomt niet aan de grote cultuurhistorie van dit dorp. Het meest in het oog springende onderdeel van deze cultuurhistorie is zonder twijfel het grote kasteel van Wouw.
Het is dan ook niet verbazingwekkend dat toen in 1982 heemkundekring ‘De Vierschaer’ in Wouw werd opgericht één van de eerste ideeën was om aan de slag te gaan met het kasteel. Om direct daarna de realiteit onder ogen te zien hoe complex dit onderwerp was.
Ondanks wat kleinere activiteiten was het naderende 25-jarig jubileum van de Vierschaer in 2007 de aanleiding tot meer activiteiten richting het kasteel. Na gesprekken met diverse organisaties ging een werkgroep in de eerste week van dat jaar aan de slag op het kasteelterrein.

Onderzoek
Deze start bleek geen valse start, want al direct werden er onbekende structuren ontdekt op het kasteelterrein. Na overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werden een prikonderzoek, een booronderzoek, een radaronderzoek en een weerstandsmeting op het terrein uitgevoerd. Zover de huidige technieken het mogelijk maakten, was op dat moment het terrein non-destructief onderzocht.
Behalve het terrein waren er nog andere sporen nagelaten in de vorm van archieven.
In 2009 werd daarom gestart met een uitgebreid onderzoek in de archieven van Bergen op Zoom.
Tijdens het onderzoek kwam steeds meer het besef dat deze unieke en rijke cultuurhistorie nog niet voor het grote publiek toegankelijk was. Om meer mensen te informeren over het Wouwse erfgoed en om een toekomstige opgraving mogelijk te maken, werd op 9 mei 2011 de Stichting Kasteel van Wouw opgericht.

Stichting
De oprichtingsakte van de stichting passeerde voor notaris Tummers in Wouw in aanwezigheid van Kees Hoendervangers, René Hermans, Ron Bakx en Gerard Haast.
Vanaf dat moment werd gewerkt aan een boek waarin de historie van het kasteel en ook het resultaat van de onderzoeken gepubliceerd konden worden. Er werd in 2012 samenwerking gezocht met het Gemeentearchief Roosendaal. Mede dankzij een aantal instanties die subsidie verleenden kon het boek op 14 november 2012 aan een breed publiek gepresenteerd worden.
In dat jaar werd overlegd met de gemeente Roosendaal (de eigenaar van het terrein) en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (het terrein is een archeologisch monument) om in overleg te bekijken wat de mogelijkheden waren om het terrein verder te ontwikkelen en breed toegankelijk te maken voor het publiek.

Expositie, lesbrief en terrein in erfpacht
In 2013 werd vooral veel overlegd met de gemeente, RCE en instanties om de mogelijkheden te peilen voor het terrein.
In 2014 presenteerden we ons vooral aan het publiek. Een expositie in Markant met een groot aantal bezoekers, een lesbrief voor de scholen in Wouw en de dorpen en een concert op de Kasteelweide.
Dat resulteerde er ook in dat in overleg met de gemeente besloten werd om het terrein in erfpacht te verkrijgen voor de duur van 30 jaar. Op 4 december 2014 werd deze akte op het terrein ondertekend door wethouder Saskia Schenk, voorzitter Kees Hoendervangers en secretaris René Hermans. Op 5 maart 2015 werd dit officieel vastgelegd bij notaris Geleijns in Roosendaal.

 
Expositie in Markant over het kasteel van Wouw


Muziekuitvoering op de kasteelweide door het Roosendaals Symfonie Orkest.


Ondertekenen van de erfpacht akte


Vergunning en opgraving
Na intensief overleg met Marco Vermunt, archeoloog bij de gemeente Bergen op Zoom, werd een Plan van Eisen en een Plan van Aanpak opgesteld om een onderzoekvergunning te verkrijgen. Op 11 november 2015 werd die vergunning afgegeven. Het terrein was op dat moment echter zo nat dat pas op 3 maart 2016 het onderzoek kon starten.
In die periode was gezocht naar vrijwilligers en het resultaat was dat met meer dan twintig mensen gestart kon worden.
In het jaar 2016 werd de voorpoort en een deel van de oude burcht onderzocht en terug afgedekt. De archeologen, fotografen en filmster legden alles op papier en in beeld vast.
In 2017 werd het onderzoek van de oude burcht afgerond en werd begonnen met de voorburcht. Eind 2017 werd alles afgedekt, waarna in 2018 de vier hoektorens, de achterpoort en een deel van de grachtmuur onderzocht is.Copyright: Stichting Kasteel van Wouw