Het huidige terrein

Na het blootleggen van de fundaties in 1934 werd het terrein weidegrond.
In 1992  kocht de voormalige gemeente Wouw het terrein en liet een archeologisch  vooronderzoek uitvoeren. Helaas werd het echte onderzoek om financiŽle redenen niet  uitgevoerd.
 
In 1996 besloot de voormalige gemeente Wouw tot herinrichting van het terrein. 
Helaas geschiedde dit zonder de noodzakelijke archeologische onderzoeken. 
Hierdoor  heeft de inrichting toen plaatsgevonden op de verkeerde basis.
Onderdelen die  beschermd moesten worden, zijn dit niet en bewerkingen op en aan het terrein vonden  plaats daar waar het, naar het nu blijkt, niet had mogen gebeuren.
 
Na het afronden van het onderzoek zijn, in afwachting van vervolgstappen, de contouren van de gebouwen zichtbaar gemaakt d.m.v. verhogingen in het landschap.
Copyright: Stichting Kasteel van Wouw