Werkzaamheden 2014

Een belangrijke mijlpaal voor de Stichting Kasteel van Wouw wordt in 2014 bereikt. De Stichting krijgt van de gemeente de erfpacht over het totale kasteelterrein ter grootte van ongeveer 4 ha. Op 4 december 2014 wordt met enige ceremonieel op het kasteelterrein de overdracht getekend door wethouder Saskia Schenk namens de gemeente Roosendaal en Kees Hoendervangers en René Hermans respectievelijk voorzitter en secretaris van de Stichting Kasteel van Wouw.

Na deze belangrijke stap wordt met nog meer enthousiasme verder gewerkt om het terrein opnieuw in te richten, de fouten van de herinrichting uit 1996 te verbeteren en de resten adequaat te beschermen. Hopelijk kan in de toekomst op een betere manier het kasteel aan het publiek worden getoond.

 
Expositie in Markant over het kasteel van WouwMuziekuitvoering op de kasteelweide door het Roosendaals Symfonie Orkest.


Ondertekenen van de erfpacht akte

 

Werkzaamheden 2015

Dit jaar wordt bijna volledig in beslag genomen door het maken van een Programma van Eisen en een Plan van aanpak voor het Archeologisch Onderzoek op de  Kasteelweide. Er is intensief overleg met het bevoegd gezag, zoals de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de gemeente Roosendaal. Ook is er contact met  waterschap Brabantse Delta.

Ondertussen wordt het achterstallige groenonderhoud ter hand genomen.


Het knotten van de wilgen


Uitleg van de plannen


Groenonderhoud

 

 

Werkzaamheden 2016

Eindelijk, we kunnen fysiek aan de slag. Er is toestemming van de RCE om te starten met het onderzoek en op 5 maart staat een groep vrijwilligers onder leiding van archeologen te popelen om aan de slag te gaan. Na een welkomstwoordje en uitleg over de uit te voeren werkzaamheden door de voorzitter, gaan de vrijwilligers, uitgerust met schoppen, krabbers en borstels aan de slag. Nog wat onwennig wordt voorzichtig, op deze mooie, nog winterse, dag, de eerste schop in de grond gestoken. Een grote klus is van start gegaan.

Begonnen wordt aan de zuidoostelijk gelegen voorpoort. Een robuust gebouw waar de fundering maar enkele centimeters onder het gras wordt aangetroffen. Uit eerder onderzoek is bekend dat de voorpoort een groot stevig gebouw was met dikke muren ter verdediging. Vooral het blootleggen van de restanten van het verwoeste voorste gedeelte van de voorpoort geeft  behoorlijk wat werk. Soms geeft de voorpoort wat geheimen prijs in de vorm van scherven, kanonskogel. De pot met goud, waar iedereen stilletjes op hoopt, wordt niet gevonden. Na het in kaart brengen en het maken van de nodige dronefoto’s, wordt de voorpoort ter bescherming afgedekt met worteldoek en zand.

In juni worden de werkzaamheden verplaatst naar de oude burcht. Langzaam geeft ook deze zijn geheimen prijs. Er worden interessante zaken aangetroffen, bv. de eerste of de laatste trede van een wenteltrap, een waterput, afvoergoten van natuursteen en een vierkante ruimte die de nodige vragen oproept. Wat doet die rare kronkelmuur pal naast de vierkante toren? Werk genoeg voor de archeologen die tekenen, aanwijzingen geven en de overijverige vrijwilligers soms tot de orde moeten roepen.

Alles gaat in een heel prettige sfeer, met op tijd koffie en thee met iets lekkers erbij. Het is op zulke momenten dat er tijd is om te overleggen, vragen te stellen en plannen te maken. Het weer is de gravers tot 17 december gunstig gezind. Elke zaterdag en een enkele woensdag kan er gewerkt worden. Pas in november zorgen flinke regenbuien ervoor dat de verzakte zuidelijke ringmuur onder water komt te staan.

Er komt ook een eind aan het leven van de oude populieren die het kasteelterrein omgeven. Na het omzagen, blijkt pas hoe hard het nodig was. De twee aanwezige bijennesten worden door een imker opgehaald en krijgen zo een nieuw onderkomen.

Ter vervanging worden vijftig nieuwe knotwilgen aangeplant. Het is weer even wennen zonder de markante omlijsting van die monumentale bomen.

Het wordt winter en ter bescherming wordt ook de oude burcht ondergedekt met plastic en zand. Na het afdekken van de burcht wordt midden december een begin gemaakt met het blootleggen van de fundering van de voorburcht of boerderij. Dan bemoeilijkt het slechte winterweer het werken zodanig, dat besloten wordt een winterpauze in te lassen

Tijd voor iedereen om van de winterrust te genieten. In 2017 wacht er nog veel werk. 
Copyright: Stichting Kasteel van Wouw